Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Arie Altena neemt ons mee in het archief van V2_. Het programma-archief van V2_ staat in zijn geheel online. Het omvat documentatie van meer dan vijfendertig jaar aan evenementen, performances en kunstwerken en de makers, kunstenaars, onderzoekers en organisaties die daaraan hebben bijgedragen. Daarnaast kun je er essays, interviews en publicaties in raadplegen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van het in 1981 opgerichte ‘Lab voor de instabiele media.’ Het archief van V2_ vormt zo een soort schatkamer voor wie op zoek is naar informatie over de ontwikkeling van de nieuwe media. 

datum
14/02/2019
tijd
18:45 – 19:30
taal
Engels
verder deze avond

18:00-19:30 Thursday Bite

Museum gratis 17:00-21:00

locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

Gratis, registratie via tickets

Voor zowel onderzoekers als curatoren is het V2_ archief een interessante bron van kennis, omdat ze de materialen vanuit uiteenlopende perspectieven en kennisgebieden kunnen benaderen, zoals erfgoed, softwareontwikkeling, born digital materiaal en de evolutie van de creatieve industrie.

V2_

V2_ gaat al vanaf de oprichting uit van de cruciale rol die kunst en ontwerp spelen in het laten ‘landen’ van technologische ontwikkelingen in de maatschappij. De instelling brengt kunstenaars, ontwerpers, wetenschappers, onderzoekers, theoretici en ontwikkelaars van software en hardware uit verschillende disciplines met elkaar in contact om door middel van kritische dialoog, artistieke reflectie en praktijkgericht onderzoek de sociale impact van technologie te onderzoeken. Dit onderzoek op het snijvlak van kunst, technologie en maatschappij, wordt door V2_ geproduceerd, gepresenteerd, gepubliceerd en uiteindelijk gearchiveerd. In 2018 riep V2_ makers en researchers uit verschillende velden met een open call op om zich te verdiepen in het programma-archief en eruit te putten voor reflectie en nieuwe inzichten. Redacteur, archivaris en onderzoeker Arie Altena neemt ons tijdens zijn Archive Talk mee op een verkenning van het ‘geheugen’ van het Lab.

Beluister een interview met Michel van Dartel, directeur van V2_Lab for the Unstable Media, Rotterdam, en lector Mensgericht Creëren, Expertisecentrum Kunst en Vormgeving (EKV), Avans Hogeschool. Over hoe een 'community of care' een archief van iconische werken kan aanleggen in een interdisciplinair veld als de digitale cultuur.

Arie Altena 

Arie Altena (1966) is een Nederlands literatuurwetenschapper, publicist en docent. Hij schrijft over kunst, cultuur, nieuwe media, mediatheorie, het internet en literatuur. Hij werkt als redacteur/onderzoeker en archivaris voor V2_, Instituut voor de instabiele media.

Archive Talks - Speculatief Design Archief 

Tijdens de kleinschalige Archive Talks die plaatsvinden in het kader van het Speculatief Design Archief, gaan telkens andere experts dieper in op de verhalen achter verschillende archieven waarvan sommige tevens in de tentoonstelling te zien zijn. Welke kennis, gedachten en achtergronden gaan er schuil achter de archieven die in de Opslag, het Studiedepot en de Toonzaal te zien zijn? Welke alternatieve vormen zijn er gehanteerd om ze samen te stellen, te onderzoeken, te ontsluiten en te duiden? Welke invloed heeft dat op de manier waarop ze gebruikt worden en hun betekenis? Wat betekent dit voor de invulling van toekomstige archieven?

Tegen de achtergrond van het Speculatief Design Archief praten we met archiefvormers, archiefgebruikers en andere deskundigen verder over een specifiek archief of archiefmodel. Al deze verschillende perspectieven vormen de aanleiding voor doorlopende conversaties over de mogelijke gedaanten die een design archief kan aannemen en de betekenis die eraan kan worden toegekend. Informeel, interactief en in een intieme setting voorziet elk gesprek de tentoonstelling van een nieuwe laag.

Floor van Ast & Job Meihuizen
Roel Huisman i.s.m. Bart van Merode
Studio Veronica Ditting
Tim Elkaïm