Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Tijdens de kleinschalige Archive Talks die plaatsvinden in het kader van het Speculatief Design Archief, gaan telkens andere experts dieper in op de verhalen achter verschillende archieven. Platform-Scenography (P-S) grijpt het Speculatief Design Archief aan om het gesprek binnen de theaterwereld ‘op te porren’ over de tijdelijkheid van theater en performance en de uitdaging van het archiveren en collectioneren van ontwerp en werk.

 

 

datum
07/03/2019
tijd
19:00 – 21:00
taal
Nederlands
verder deze avond
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

Gratis toegang, aanmelden via tickets

Zullen we iets bewaren?

Wie bewaart wat en waarom? Sinds de sluiting van het Theaterinstituut in 2011 is er op verschillende plekken en door verschillende mensen opnieuw nagedacht over de vraag wat we willen bewaren van de Nederlandse theaterwereld, wie dat zou moeten doen en hoe we dat zouden kunnen doen. De tentoonstellings-installatie Speculatief Design Archief in Het Nieuwe Instituut werpt op een tastbare manier hele praktische vragen op rondom het archiveren van materiaal en proces door ontwerpers zelf, maar stelt ook het collectioneren van Nederlands ‘design’ erfgoed aan de kaak.

Platform-Scenography grijpt deze installatie aan om het gesprek binnen de theaterwereld weer eens ‘op te porren’. Een rondleiding door deze installatie levert stof voor gesprek en discussie, ook waar het gaat om de archieven van scenografen en de Nederlandse scenografie. Na afloop van de rondleiding wordt het gesprek vervolgd rondom twee tafels en twee vragen. De vraag “Wat bewaar jij?” richt zich op het individuele archief van jezelf, als ontwerper. “Wat zullen we eens bewaren”, richt zich op Nederlands theater erfgoed en de plaats van scenografie daarin. Platform-Scenography slaat graag een brug tussen theater, scenografie en de ‘designwereld’, want zij delen eenzelfde ‘armoede’ als het gaat om de Nederlandse collectie en eenzelfde ‘rijkdom’ als het gaat om haar geschiedenis, de materialen en de creatieve processen.

P-S

Platform-Scenography (P-S) is een onderzoeksgroep die hardop kijkt, denkt en spreekt over scenografie om zo het vakgebied te onderzoeken. P-S biedt een platform aan waar ontwerpers uit het theater (ruimte, licht, geluid, video, kostuum), uit aanverwante domeinen (architectuur, openbare ruimte, mode, tentoonstellingen) en dramaturgen elkaar kunnen ontmoeten om hun praktijk en expertise met elkaar te delen. P-S bouwt gezamenlijk aan taal en maken scenografisch werken en denken zichtbaar, zowel binnen als buiten het theater.

Archive Talks - Speculatief Design Archief

Tegen de achtergrond van het Speculatief Design Archief praten we met archiefvormers, archiefgebruikers en andere deskundigen verder over een specifiek archief of archiefmodel. Al deze verschillende perspectieven vormen de aanleiding voor doorlopende conversaties over de mogelijke gedaanten die een design archief kan aannemen en de betekenis die eraan kan worden toegekend. Informeel, interactief en in een intieme setting voorziet elk gesprek de tentoonstelling van een nieuwe laag.

Floor van Ast & Job Meihuizen
Roel Huisman i.s.m. Bart van Merode
Studio Veronica Ditting
Tim Elkaïm